Home 2015 September 17 Kortfattat information om Danwadaag förening

Kortfattat information om Danwadaag förening

Danwadaag förening är en ideel förening som bedriver olika aktiviteter så som fritids, läxjälp, integration, kultur och språk aktiviteter i Borås stad.

Föreningen har sitt säte i Borås, Sverige.

Förenings ändamål

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen kommer att arbeta för att bredda kulturutbudet, integration, bevara somaliska och maay-maay språken d.v.s. utföra språk träning, nyanländas föräldrar utbildning, läxhjälp till barn och vuxna i Borås med omnejd.

Föreningen kommer att också arrangera högtiders festivaler, konserter och även andra kulturarrangemang för att uppfylla dessa mål.

Vi utför våra aktiviteter i samarbete med Borås kommun och Studieförbundet som stödjer oss med utbildningar, bidrag och rådgivning.
Föreningsstyrelse

1. Abdifatah Mohamed, Ordförrande
2. Yonis Isak, Sekreterare
3. Luul Ibraahim, Kassörska
4. Mohamud Sharif, Revisor
5. Aden Ali, Ledamot
6. Abdulahi Ibrahim, Ledamot
7. Mohamed Isak, Ledamot

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas.

Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.

Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet.

Medlemsavgift är 50 kr som betalas den 27 i varje månad.

Kontakta oss

Epost – info@danwadaagforening.se
danwadaagforening@gmail.com

Author: danwadaagforening

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *