Home Om oss

Om oss

Kortfattat information om Danwadaag förening

Danwadaag förening är en ideell förening som bedriver olika aktiviteter så som fritids, läxhjälp, integration, kultur och språk aktiviteter i Borås stad.
Förenings ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen kommer att arbeta för att bredda kulturutbudet, integration, bevara somaliska och maay-maay språken d.v.s. utföra språk träning, nyanländas föräldrar utbildning, läxhjälp till barn och vuxna i Borås med omnejd.
Föreningen kommer att också arrangera högtiders festivaler, konserter och även andra kulturarrangemang för att uppfylla dessa mål.
Vi utför våra aktiviteter i samarbete med Borås kommun och Studieförbundet som stödjer oss med utbildningar, bidrag och rådgivning.

Föreningsstyrelse

1. Yonis Isak, Ordförrande
2. Mohamed Sharif, Sekreterare
3. Abdulahi Ibrahim, Kassör
4. Adan Yuusuf, Revisor
5. Fardowsa Isak, Ledamot
6. Ahmed Olad, Ledamot
7. Mohamed Isak, Suppleant

Medlemskap
Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas.
Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.

Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet.
Medlemsavgift är 50 kr per år och den betalas i början av året.
Kontakta oss
Epost – info@danwadaagforening.se
danwadaagforening@gmail.com