Home Bli medlem

Bli medlem

Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.  Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet.

Inträde

Den som vill ansöka om medlemskap för att ansluta sig till Danwadaag förening kan klicka på den följande länken och sedan fylla in den medlemskaps ansökan.  Fyllda ansökan skall lämnas in till föreningens Sekreterare eller mejla till

info@danwadaagforening.se

.
klicka här Bli medlem Ansökan om medlemskap i Danwadaag förening